SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Öğretmenliğe Atananlardan İstenen Belgeler

Belgeler atandığınız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Birimine 29/08/2019 tarihine kadar teslim edilecektir. Posta yoluyla gönderilen belgelerde eksiklik olması durumunda mesuliyet kişiye aittir. 

 

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da edevlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

5. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6. Mal bildirimi (indirmek için tıklayınız.), 

7. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,(2 adet)

8. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Form doldurulurken nüfusa kayıtlı ikamet adresinin yazılması gerekmektedir.(2 Adet Form) Formu indirmek için tıklayınız.)

11. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

12. Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları ilçe millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

13. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler ilçe millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

14. Adli Sicil Belgesi Arşiv Kayıtlı (Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.)

Resmi Daireler Kampüsü 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı / SAKARYA - 264 251 36 14 / 15 / 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.