SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya´da Herkes Okuyacak

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında oluşturulan Seferberlik İl Yürütme Kurulu üyeleri Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Sakarya´da Herkes Okuyacak

 Toplantının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Sakarya ilinde okuma yazma bilmeyen tek bir vatandaşın kalmaması için tam bir seferberlik içinde başlatılan çalışmalarla ilgili kurul üyelerine bilgi verdi.

 Daha sonra Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Yakup Çakmak, okuma yazma seferberliğinin içeriği ve nasıl yürütüleceği konusunda bir sunum yaptı.

 Yapılan bilgilendirmelerde ilimiz genelinde 2016 yılı verilerine göre okuma yazma bilmeyen vatandaşların nüfusa oranının yüzde 3.03 olduğu, bunun da 26 bin 499 kişiye karşılık geldiği ifade edildi. 2017 yılı içerisinde halk eğitim merkezleri aracılığıyla açılan okuma yazma kurslarında 1.216 vatandaşımıza okuma yazma öğretildiği belirtildi.

 Okuryazarlık Seferberliği İl Yürütme Kurulu Başkanı Vali İrfan BALKANLIOĞLU toplantıda yaptığı konuşmasında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde, ülke genelinde Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştır. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Memleketimizde hatırı sayılır derecede okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın var olduğunu görüyoruz. Bingöl Valisi iken askeriyede bulunan erlerimizden okuma yazma bilmeyen bir çok sayıda erimizi gördüğümde şaşırmıştım. Okuma yazma bilmeyen erlerimizin memleketin her yöresinden çoğunluğunun batıdaki illerden olduğunu görünce şaşkınlığım bir kat daha artmıştı. Demek ki okumaz yazmazlık belli bir bölgeye has değilmiş. Okuma yazma seferberliğini herkes bir milli görev olarak addeder, elzem bir vazife olarak hisseder ve sorumluluk bilinci içerisinde bunu yüreğinde hissederse kesin başarılı olacağımıza inanıyorum. Açacağımız kurs eğitim merkezlerine ulaşamayacak derecede engelli, hasta ve yaşlı insanlarımız için evlerine gidilerek hizmet verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum.” dedi.

 Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Kampanyaya ilişkin çalışmalar valilerin ve kaymakamların ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütülecektir. Bu bakımdan; 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

 Toplantıda görüşlerini ifade eden kurul üyelerinin ardından okuma yazma seferberliği çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki kararlar alındı:

 1. İlçe Seferberlik Yürütme Kurullarının oluşturulması, bu kurullara bağlı mahalle seferberlik yürütme komisyonlarının oluşturulması, komisyonlar marifetiyle çalışmaların her alana yayılarak ulaşılmadık okuma-yazma bilmeyen vatandaş bırakılmaması. Okuryazarlık Seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamakta olup 05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında tüm ilçelerimizde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmalarının yapılması, kurs açılacak yerlerin belirlenmesi, öğreticilerin tespit edilmesi vb. iş ve işlemlerin ivedilikle yapılmasına,

 Bu kapsamda;

 a. Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, kendilerine gönderilen formları kullanmak suretiyle (Form-1, Form-2, Form-3) tüm okullar düzeyinde çalışma yapacaktır. (Form-1) okul müdürlükleri tarafından öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp tüm öğrencilere dağıtılarak aileler tarafından doldurulması sağlanacaktır. Öğrencilerden toplanan (Form-1)’ler okul idareleri tarafından, mükerrer olabilecek kayıtlar elenerek (Form-2)’ye Excel formatında icmal edilerek aktarılacak ve bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne dijital ortamda gönderilecektir. İlçe milli eğitim müdürlükleri okullardan gelen (Form-2)’leri, icmal ederek (Form-3)’e Excel formatında aktaracaklardır. Bir örneğini ilçelerindeki halk eğitimi merkezlerine göndereceklerdir.

 b. Kaymakamlıklar tarafından (Form-4) tüm muhtarlıklara gönderilecektir. Muhtarlıklar yapacakları çalışmalar sonucunda ulaştıkları okuma yazma bilmeyen vatandaşların bilgilerini ilgili forma işleyerek ilçelerindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştıracaklardır.

 c. Kaymakamlıklar tarafından (Form-5) kendilerine bağlı müftülüklere gönderilecektir. Müftülükler cami imamları ve Kur’an Kursu öğreticileri aracılığıyla yapacakları çalışmalar sonucunda ulaştıkları okuma yazma bilmeyen vatandaşların bilgilerini ilgili forma işleyerek ilçelerindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştıracaklardır.

 d. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri kendilerine ulaşan tüm formları Excel formatında birleştirerek mükerrerleri çıkartıp (Form-6)’ya aktaracaklardır. Bir örneğini bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

 e. Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri kurs programlarının en geç 05.03.2018 tarihine kadar başlatılmasını sağlayacaklardır.

 f. Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımının yapılması için, yerel basın imkanlarının kullanılması, belediyeler aracılığı ile anonsların yapılması, camilerde Cuma vaazlarında konuya yer verilmesi, kırsal yerlerde müftülüklerin kontrolünde minare hoparlörlerinden anonslar yapılması, halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından hastane, cami, pazar yerleri ve AVM gibi yerlerde stant açılması, broşür dağıtılması, milli eğitim müdürlükleri ve bağlı okul/kurumların web sayfalarında konunun duyurulması, belediyelerin reklam panolarında ve billboardlarda okuryazarlık seferberliğinin tanıtımının yapılması, çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, işyerlerinin desteği sağlanarak faaliyetler en verimli şekilde yürütülecektir.

 g. Kursların 05.03.2018 tarihinde başlayıp en geç 11.05.2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlaması yapılacaktır.

 2. Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin ücretleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar´a göre ödenmesine,

 3. Okuma Yazma kurslarının 1. kademesini başarıyla bitirenlere törenle “Okur Yazarlık Belgesi” verilecektir. Bu kapsamda ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gerekli koordinasyonu yapmasına,

 4. Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için hazırlanacak radyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve her türlü ilanlarda başvuru birimi olarak halk eğitimi merkezleri ve okullar gösterilmesine,

 5. Kursların halk eğitimi merkezi müdürlükleri organizasyonunda yürütülmesine ve okuryazarlık belgelerinin E-yaygın sistemi üzerinden verilmesine,

 6. Seferberlik sırasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan   “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı (1. ve II. Kademe)” ve öğretim materyalleri kullanılmasına,

 7. Ders materyalleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılacağından öğretim materyallerinin dağıtımı ve etkin kullanımı için il ve ilçelerde gerekli tedbirlerin alınmasına,

 8. Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesinin sağlanmasına,

 9. Seferberlik kapsamında açılacak kursların işleyişi ile ilgili usul ve esaslar 2841 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile buna bağlı olarak mevcut mevzuata göre yürütülmesine,

 10. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kursların vali, kaymakam, il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından titizlikle izlenmesine, kampanya sonucuna ilişkin raporların hazırlanarak kurs bitiminde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 11. Tüm resmi dairelerde işi görülen vatandaşlarımızdan okuma yazma bilmeyenlerin müşahede edilmesi durumunda, ilgili memur tarafından kişinin gerekli bilgilerinin alınarak en yakın eğitim kurumuna bildirilerek vatandaşla irtibatının sağlanmasına,

 12. Tüm ilgililer tarafından konu ile ilgili mevzuat, gelen yazı ve eklerindeki talimatlara göre iş ve işlemlerin en iyi şekilde ve içtenlikle yapılmasına karar verilmiştir.

 Okuryazarlık Seferberliği, İl Seferberlik Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

 Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Müftü Vekili Yunus Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yakup Çakmak, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Erenler Yazılı Mahallesi Muhtarı Şaban Süleyman, Serdivan Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Fikret Can, İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Vahdettin Aktaş, Türkiye Sakatlar Derneği Adapazarı Şube Başkanı Sibel Özkal, Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Şenol, Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Kıyak, Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Mercan, Selçukbey İlkokulu Müdürü Abuzer Polat, Yenikent İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Erdal Erdem, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Harun Doğan,

 Bakanlık Seferberlik Yürütme Kurulu Görevleri

1.    Seferberlikle ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlar

2.    Seferberlik kapsamında düzenlenecek etkinlikler için eğitsel materyal desteği sağlar

3.    Seferberlikle ilgili yazışmaları ve raporları hazırlar

4.    Seferberlik çalışmaları ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür

5.    Kampanyanın tüm halk eğitimi merkezleri ile birlikte hedefine ulaşmasını sağlar.

 

İl Seferberlik Yürütme Kurulu ve Görevleri

Üyeleri:

1.    Vali Başkanlığında

2.    Büyükşehir Belediye Başkanı

3.    İl Millî Eğitim Müdürü

4.    İl Müftüsü

5.    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

6.    İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü

7.    Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Büyükşehirlerde en az 2 (iki) HEM Müdürü)

8.    İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Müdürü (3 (üç) Temsilci)

9.    Görsel ve Yazılı Basın Temsilcileri

10.    Kanaat Önderleri

11.    Muhtar (En az 3 (üç) Mahalle Muhtarı)

 

Görevleri:

1.      Bakanlıktan gönderilen eğitim materyallerinin dağıtımını planlar, etkin kullanılması için gerekli tedbirleri alır.

2.      Seferberliğin İl Çalışma Planını hazırlar. İlde okuma yazma bilmeyen yetişkinleri tespit çalışmalarını yaptırır. Bu tespitle ilin dönemsel hedeflerini belirler.

3.      Okuma yazma kursuna katılmakta zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik projeye destek veren kurum ve kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretir.

4.      Halk eğitimi merkezlerine, okula ulaşımda sorun yaşayan kursiyerlerin kurslara katılımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirleri ( araç tahsis edilmesi, diğer kamu binalarından yararlanma vb.) alır.

5.      Kursiyerlerin Seferberlik genelinde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilecek yerel kaynakları belirler ve harekete geçirir.

6.      Tespitler doğrultusunda okuma yazma kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerin kursa devamlarını sağlar.

 

İlçe Seferberlik Yürütme Kurulu ve Görevleri

Üyeleri:

1.      Kaymakam Başkanlığında

2.      İlçe Millî Eğitim Müdürü

3.      İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü

4.      İlçe Müftüsü

5.      Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri

6.      İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Müdürü ( 2 (iki) Temsilci)

7.      Kanaat Önderleri

8.      Muhtar ( En az 3 (üç) Mahalle Muhtarı)

Görevleri:

1.      İl Seferberlik Yürütme Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları koordineli olarak yürütür.

2.      İlçeye bağlı belde ve köylerde çalışmaların etkili yürütülmesi için önlemler alır.

3.      Belde, köy ve mahalle düzeyinde seferberliği yürütecek ve sorumlu olacak köy veya mahalledeki okul müdürü başkanlığında, belde/belediye başkanı temsilcisi, köy ve mahalle muhtarı ile ihtiyar heyeti temsilcisi ve imamdan oluşan belde, köy ve mahalle seferberlik yürütme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon;

a)      Ev ziyareti yoluyla sorumlu oldukları yerleşimlerde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin belirlenmesini, kursa kaydedilmesini ve devamlarının takibini sağlar.

b)      Seferberlik için gerektiğinde yerel kaynakları harekete geçirir.

c)      Gelişmeleri İlçe Seferberlik Yürütme Kuruluna bildirir.

 

19-02-2018

 

19-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-2018

Resmi Daireler Kampüsü 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı / SAKARYA - 264 251 36 14 / 15 / 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.