SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Eğitim Akademisi Başlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulayacağı en önemli projelerinden biri olan Sakarya Eğitim Akademisi başlıyor.
Sakarya Eğitim Akademisi Başlıyor.

Eğitim yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik hazırlanan projeye ilk olarak yönetici eğitimleri programıyla start veriliyor.

 

Sakarya Eğitim Akademisi’nin başlaması nedeniyle 25 Eylül Salı Günü Açılış programı düzenlenecek.

 

Açılış Şehit Erol Olçok’ta

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek eğitimlerin açılış programı Saat 09.00’da protokol konuşmaları ve projeyle ilgili tanıtım filminin gösterimiyle başlayacak.

 

Sakarya Eğitim Akademisi Yönetici Eğitimleri Programı

 

25 Eylül 2018 Salı

9.00-09.10

Açılış

9.10-10.00

-Protokol Konuşmaları

-Tanıtım Filmi

10.00-13-00

 Eğitim ve Öğretim Ortamlarında Ego-İlişki Oyunları Semineri

Dr. Öğr.Üy.Oktay AYDIN

13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-17.00

İletişim Semineri

Hüsnü Murat GÜNAYDIN

26 Eylül Çarşamba

10.00-13-00

Personel Hizmetleri- Denetim ve Değerlendirme

Sakarya MEM Şube Müdürü Mehmet TAŞKIRAN

13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-17.00

Etkin Kurum Yönetimi ve Başarılı Ekip Oluşturma

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

27 Eylül 2018 Perşembe

10.00-13-00

Okul Yönetimini Etkileyen Ögeler- Okul İşletmesi

Sakarya MEM Şube Müdürü  Mehmet Salih GÜVENDİ

13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-17.00

Protokol Kuralları

İhsan ATAÖV

 

Neden

Sakarya Eğitim Akademisi

 

Geleceğin büyük Türkiye’si  eğitim paydaşlarının ortak  gayreti ile şekillenecektir. Bu gayret ve çabalar neticesinde üretken, donanımlı, değerlerine bağlı nesiller yetiştirilerek 21.yy becerilerine sahip, dünya devinimine entegre olmuş genç nesiller yaşama hazırlanacaktır. Bu süreci oluşturmada günümüz ve gelecekteki öğrenci profiline cevap verebilen, kendini sürekli güncelleyen eğitim paydaşlarına ve nitelikli bir öğrenme ortamının planlanmasına ihtiyaç vardır. Bu gerekçe ile Sakarya Eğitim Akademisi Projesi oluşturulmuştur.

 

Proje Hedefimiz

 

Bu projenin temel amacı; okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrencilerin niteliğinin geliştirilmesi yoluyla eğitim öğretim kalitesini etkileyen faktörlerin ve öğretmen niteliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerin belirlenmesi; öğretmen ve yöneticilere yenilikçi öğretim, strateji, yöntem ve teknikleri kazandıran, veli ve öğrencilere kişisel gelişimleri için değer katan bir eğitim akademisi kurulmasıdır

 

Hedefe nasıl ulaşacağız?

 

Alan eğitimleri,

Kişisel/mesleki gelişim seminerleri

İçerik geliştirme çalıştayları,

İnteraktif atölyeler,

Uzaktan eğitimler (MOOC),

Webinarlar,

Söyleşiler,

Eğitim ziyaretleri

Etki analizleri ve araştırmalar

İnteraktif atölyeler,

 

Sakarya Eğitim Akademisi

 

Proje süremiz 48 aydır. Projemiz süreç içerisinde yapılacak olan değerlendirme raporları doğrultusunda geliştirilecektir.

 

Proje hedef kitlesinde eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve öğretmen adayları yer almaktadır.

 

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile yazarlar, akademisyenler ve alanlarında uzman kişiler projemizin paydaşı olarak eğitim verecektir.

 

Öğretmen Eğitimlerimiz

1.      Etkin Sınıf Yönetimi

2.      Akran Zorbalığı Önleme Kursu

3.      STEM(Temel Seviye)Kursu

4.      STEM(İleri Seviye)Kursu

5.      Liderlik Kursu

6.      Açık Uçlu Soru Yazma ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri Kursu

7.      Tasarım Animasyon Adobe  After  Effects (Temel Seviye) Kursu

8.      Araştırmacı Öğretmen Modeli Kursu

9.      Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu

10.  Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu

11.  Kodlama Eğitimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

12.  Eğlenceli Etkili Ders İşleme Teknikleri

 

Öğretmen Atölyelerimiz

1.      Python Programlama Eğitimi Kursu

2.      Ölçme ve Değerlendirme Kursu

3.      Ölçme ve Değerlendirme (Uygulamalı)Kursu

4.      Ölçme ve Değerlendirme Farkındalık Kursu

5.      Geleceğin Sınıfı Tasarlama Kursu(Future Classroom Lab.)

6.      Okul Öncesinde Fen ve Doğa Eğitimi

7.      Öğretmenlere Ses Eğitimi

8.      Fen Bilimleri Alanı için Laboratuvar Kullanımı

9.      Oyunlarla Matematik Eğitim

10.  Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

11.  Scratch İle Matematik Öğretimi ve Kodlama

      12.  Etkili Eğitim Materyalleri Paylaşım Atölyesi(Değerler Eğitimi Havuzu)

      13.  Etkili Eğitim Materyalleri Paylaşım Atölyesi(Okul Öncesi Materyal Paylaşımı)

      14.  Etkili Eğitim Materyalleri Paylaşım Atölyesi(İlkokul Materyal Paylaşımı)

      15.  Yabancı Dil Eğitiminde Geleneksel ve Yenilikçi Öğretim Yöntemleri Entegrasyonu

      16. Etkili Eğitim Materyalleri PaylaşımAtölyesi(Yabancı Dil )  17. Alternatif Eğitim

      17. Modeli Montessori Eğitici Eğitimi

      18. Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Eğitimi

 

Tematik Eğitimler

1.      "TÜB Oyun Temelli Blok Kodlama

2.      PC-Web 2.0 Araçlarını Tanıma veİçerik Geliştirme Kursu"

3.      AB Proje Hazırlama Başlangıç Kursu

4.      AB Erasmus+ Okul Eğitimi KA1

5.      AB Erasmus+ Okul Eğitimi KA2

6.      AB Erasmus+ Mesleki Eğitim KA1

7.      AB Erasmus+ Mesleki Eğitim KA2

8.      "AB Erasmus+ GençlikAB Erasmus+ Spor"

9.      "TÜBİTAK Bilimsel Proje Hazırlama Danışmanlık Eğitimi (Lise) 

10.  "TÜBİTAK Bilimsel Proje Hazırlama Danışmanlık Eğitimi (Ortaokul)

11.  "TÜBİTAK 4000 Kodlu Proje Hazırlama Eğitimi "

      12.  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvuru Eğitimi

      13.   eTwinning Eğitimi

      14.   Proje Yürütme ve Muhasebeleştirme Kursu

      15.   Eğitim Materyali Hazırlama Kursları(Fotoğrafçılık)

      16.   Eğitim Materyali Hazırlama Kursları(Çekim Teknikleri-Kısa Film)

      17.   Adobe Photoshop(Temel Seviye)

      18.   Adobe Photoshop(İleri Seviye)

      19.   Adobe illustrator (Vektörel Çizim)Eğitimi

      20.  Tasarım Animasyon Adobe After Effects Eğitimi(Temel Seviye)

      21.  Kitap, dergi Tasarımı-indesign Eğitimi

      22.  21.yy Öğretmen Eğitim Semineri

 

Öğrenci Atölyeleri

1.      Girişimcilik Atölyesi (Gençbizz Şirket Programı)-Öğretmen Eğitimi

2.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Şiir)

3.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Öykü)

4.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Deneme)

5.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Makale)

6.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Portre)

7.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Sinema)

8.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Resim)

9.      Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Fotoğraf)

10.  Edebiyat ve Sanat Atölyeleri (Tiyatro)

11.  Gençlik Söyleşileri

 

Yönetici Eğitimleri

1.      Eğitim ve Öğretim Ortamlarında Ego İlişki Oyunları                                          Dr.Eğt.Üy. Oktay AYDIN

2.      Okul Yöneticiliğine Uyum ve Okul Mevzuatı Kursu                                            Mehmet Salih GÜVENDİ, Mehmet TAŞKIRAN

3.      İletişim  - Hüsnü Murat GÜNAYDIN

4.      Protokol Kuralları  - İhsan ATAÖV

5.      Etkin Kurum Yönetimi ve Başarılı Ekip Oluşturma                                             Prof.Dr. Necati CEMALOĞLU

 

Konferanslar

1.      Akıl Arama Konferansı

2.      Eğitim Ve Öğretim Ortamlarında Ego İlişki Oyunları-Dr.Eğt.Üy Oktay AYDIN

3.      Zor Velilerle İlişki Yönetme Eğitimi-Oyunları-Dr.Eğt.Üy Oktay AYDIN

4.      Eğitimde Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı-Mustafa Edip ÇAKMAK

5.      Öğretmen-öğrenci İlişkisinde Sosyal Medyanın Rolü-Mustafa Edip ÇAKMAK

6.      Mutlu Çalışma Ortamları-Polat DOĞRU

7.      Eğitim Liderliği Eğitimi-Prof.Dr.Osman TİTREK

8.      Oyunlaştırma Eğitimi-Ercan Altuğ YILMAZ

9.      Digital Gelecekteki Risk ve Fırsatlar-Buğra AYAN

10.  Ergen Psikolojisi Semineri-Emre AYEKİN, Günnur ERMİŞ

 

 

Veli Eğitimleri

1,    Bir Ergenin Anne Babası Olmak

2.      Çocuğun Bize Oynadığı Oyun

3.      Ergen Psikolojisi Semineri

      4.   KAH-VELİ  Sohbetler

 

Uzaktan Eğitimler

1.      Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri Kursu

2.      Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi Kursu

3.      Eğitim Materyali Geliştirme Kursu

4.      Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu

5.      Değerler Eğitimi Kursu

6.      Eğitim Koçluğu Kursu

7.      Oyun Temelli Blok Kodlama Kursu

8.      Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu

9.      Bilgisayar-Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu

10.  Girişimcilik Kursu

 

Resmi Daireler Kampüsü 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı / SAKARYA - 264 251 36 14 / 15 / 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.