SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 5 bin STEM Öğretmeni Yetiştirmek

Sakarya Valiliğinin himayelerinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sakarya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okullarının eğitim desteğinde yürütülen STEM ile Yaşam Becerileri/erken STEM projesinin açılış toplantısı Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.
Hedef 5 bin STEM Öğretmeni Yetiştirmek

Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen çalıştayın açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Firdevs Karahan, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Direktörü Doç.Dr. M.Sencer Çorlu ile proje koordinatörü Zeliyha Çelik birer konuşma yaparak, her alanda hızla gelişen dünyamızda STEM eğitimlerinin öğrencilerimizin hayata en iyi şekilde hazırlanması konusunda çok önemli olduğuna dikkat çektiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre konuşmasında; “Yenilenen öğretim programlarının bir gereği olarak öğrencilerde 21. yüzyıl yaşam becerilerinin geliştirilmesi temel hedeflerimizin başında yer almaktadır. MEB’in yenilenen öğretim programlarının ders içeriklerine bakıldığında 21.yy becerilerinin temel alındığı, sorgulayan, kendini ifade eden, etkili iletişim kuran, eleştirel düşünen, araştıran, bilimsel süreç becerilerini kazanmış, yorumlama ve girişimcilik becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesinin vurgulandığı görülecektir. Bu proje ile belirtilen hedef becerilerin kazanılmasına yönelik yöntem ve tekniklerin eğitimciler tarafından benimsenmesini, eğitimin tüm kademelerinde bu yaklaşımın kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Çocuklarımızı, büyük ve güçlü Türkiye’nin aydınlık sabahlarına ulaştırma yolunda projemizi ve proje içerisinde yer alan tüm etkinlikleri anlamlı bulduğumu, tüm öğretmenlerimizin modern eğitim yaklaşımları içerisinde bu etkinlikleri öğrencilerimize taşıyacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Zeliyha Çelik’in koordinatörlüğünü üstlendiği STEM ile Yaşam Becerileri/erken STEM projesi kapsamında 8-14 Kasım tarihleri arasında 5 günlük bir çalıştay programı düzenleniyor.

Çalıştayın açılış programında; projeye eğitim desteği veren Sakarya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları yöneticilerine İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmi Sağıroğlu ve Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Osman Terzi tarafından teşekkür hediyeleri takdim edildi.

STEM ile Yaşam Becerileri/erken STEM projesinin ilk aşamasında 8 Kasım-14 Kasım 2017 tarihleri arasında Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi ve Best Western Premier Otel’de 90 öğretmenin atölye çalışmaları yapacağı 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştay kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve ekibi, Uğur Okulları ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim desteği sunacak.

Eğitime katılan öğretmenlerin okullarında yaptığı çalışmalar bir modül üzerinden izlenerek yıl boyunca danışmanlık ve uzaktan eğitim faaliyetleri devam edecek. Mayıs ayı itibariyle Sakarya’da görev yapan tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu eğitimi alması ve devamında da ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hedef 5 bin STEM Öğretmeni yetiştirmek olacak. 

STEM ile Yaşam Becerileri / erkenSTEM Projesi Neyi Hedefliyor?

STEM; Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik alanlarını bünyesinde barındırarak bunlara bütüncül bir bakış açısı getirir. Çocukların okul öncesinden itibaren Fen ve Matematiği ders olarak değil, hayatın bir parçası olarak deneyimlemesine, mühendislik becerilerini kullanarak ürün tasarlamasına, bilimsel bilgiyi keşfetmesine olanak sağlar.

STEM; öğrencilerin edindiği temel yaşam becerilerini hayatın her alanında kullanmasına, iş birliği, öz güven, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorumluluk, iletişim, liderlik ve uyum gibi 21’nci yüzyıl yaşam becerilerini sürecin doğal bir kazanımı olarak keşfetmesine ve içselleştirmesine zemin sağlar.

Yayınlanan yeni MEB müfredatının bir gereği olarak öğrencilerde 21’nci yüzyıl yaşam becerilerinin geliştirilmesi temel hedeflerin başında yer alıyor. Yeni MEB müfredatının ders içeriklerine bakıldığında; sorgulayan, kendini ifade eden, etkili iletişim kuran, eleştirel düşünen, araştıran, bilimsel süreç becerilerini kazanmış, yorumlama ve girişimcilik becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesinin vurgulandığı görülüyor. Kazanımların günlük hayat ile bağlantısı, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi, bilgi ve bilim okuryazarlığı ile bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenimde etkili kullanılması üzerinde önemle duruluyor. Bu proje ile belirtilen hedef becerilerin kazanılmasına yönelik yöntem ve tekniklerin eğitimciler tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesi, okul öncesinden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde bu yaklaşımın kullanılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

erkenSTEM Nedir?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM, ezberci değil, yaratıcı düşünceyi ve girişimci ruhu destekler. Bu yaklaşım dünyadaki birçok okulda ortaokul ve lise kademelerinde uygulanır. Türkiye’de ilk kez Uğur Okulları tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyinde erkenSTEM hayata geçirilmiştir. erkenSTEM ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenir.

erkenSTEM Nasıl Uygulanır?

Uğur Okullarının 600’den fazla STEM ve erkenSTEM alanında uzmanlaşmış öğretmeni, BAUSTEM’in akademik desteği ile öğrencilerine farklı ürünler tasarlayabildikleri bir program sunar. 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirir. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri aynı temalar üzerinde, aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken çeşitli seviyeye göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ve öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler aynı temada üretilen tasarımları inceleyerek daha yaratıcı ve vizyoner bir bakış açısı kazanır.

Her Öğrenciye 4 Tema

erkenSTEM yaklaşımında Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası temaları işlenir. Yeşil Dünyamız fen bilimlerine, Makineler Dünyası mühendisliğe; Bilişim Dünyası teknolojiye; Hayal Dünyası ise matematiğe hazırlar. erkenSTEM ile öğrenciler yeni kavramlar öğrenir, ekip çalışmasını deneyimler, iletişim becerilerini geliştirir, aktif ve düşüncelerini ifade edebilen bireyler haline gelir.

erkenSTEM Öğrenciye Ne Kazandırır?

erkenSTEM ile öğrenciler, bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetişir. erkenSTEM eğitiminin temelinde ezberleme değil, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme vardır. Öğrenmeyi seven, merak eden ve bu felsefeyi yaşamının merkezine alan nesiller yaratmayı hedefleyen erkenSTEM, öğrencilerin sınav başarısını da olumlu yönde etkiler. Öğrenciler bilgileri ezberlemeden öğrendiği için ilk defa karşılaştığı bir soruyu dahi yorumlayarak çözebilir.

09-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-201709-11-2017

Resmi Daireler Kampüsü 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı / SAKARYA - 264 251 36 14 / 15 / 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.