• Sistem Hakkında
  • Kurumlar İçin
  • İlçeler İçin
e müfredat nedir?

25.08.2017 tarihli “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” hükümlerine göre bakanlığımızın kendisine ait kurulların oluşturulduğu YILLIK PLAN modülünün çalıştığı sistemdir.

Sistem http://e-mufredat.meb.gov.tr/ web adresi üzerinden yayın yapmaktadır.

Sistem önce Ankara İlinde daha sonra da 12 ilde pilotlama çalışmasına tabi tutulmuş olup, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm ülke çapında kullanıma açılması planlanmaktadır. Bu tarihten itibaren kurumların igili yönerge gereğince yapmakla yükümlü olduğu tüm kurullar yıllık plan modülü üzerinden yürütülecektir.Ayrıca öğretmenler yıllık planlarını sistem üzerinden yapabilirler.

Sistem hakkında ayrıntılı bilgi ve yardım belgelerine sitenin DOKÜMANLAR kısmından erişebilirsiniz.

Sisteme Nasıl Giriş Yaparım?

Sistem http://e-mufredat.meb.gov.tr/ adresinde çalışmaktadır.

Sözkonusu sayfada MEB Personel Giriş ekranından Kişisel Mebbis Kullanıcınızla giriş yapmalısınız.

*Özel kurumlarda görevli iseniz E-Okul kullanıcı adı ile giriş yapmalısınız. Ancak kullanıcı adınız mutlaka TC Kimlik Numaranız olmalıdır. Kullanıcı adınız ile ilgili düzenlemeler için kurum müdürlüğünüze başvurunuz.

 

Sistem Nasıl Çalışır?

Sistemin çalışması için İl/İlçe ve Kurumlarca bazı yetkilendirmelerin yapılması gereklidir. İşlem yapılması gereken herhangi bir sayfada işlem yapamıyorsanız kurum yetkilisine başvurunuz.

Kurul işlemleri bazında genel olarak sistem şu şekilde çalışır.

1. Kurul tanımlanır.

Yetkili Yöneticiler veya onun yetkilendirdiği kurul veya zümre başkanı kurulu tanımlar. Toplantı tarihi, saati, gündem maddelerini girer, kurula katılacak katılımcıları ekler.

2.Bilgilendirme.

Kurul tanımlama işlemi tamamlandığında ekranda ilgili bölüm işaretlenerek katılımcılara sms/eposta bilgilendirme mesajı gönderilmesi sağlanır.

3.Katılımcıların Katılım Durumunu Beyan Etmesi.

Katılımcılar kendi kullanıcıları ile girerek toplantıya katılıp katılmayacaklarını beyan ederler.

4.Toplantının Geçekleştirilmesi.

Toplantı yapılır alınan kararlar aynı anda kurul başkanı tarafından sisteme işlenir.

5.Kararların Onaylanması.

Toplantı tamamlanıp kararların girilmesinin ardından katılımcılar sisteme girip toplantıda alınan kararları onaylar.Gerekli gördükleri şerhleri düşerler

6.Toplantının Kapatılması.

Katılımcıların onay işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından Kurul Başkanı toplantıyı onaylar ve kapatır. Raporlardan çıktı alınır, tüm katılımcılar imzalar. (Bazı kurul kararları kurum müdürünün onayı sonrası yürürlüğe girdiğinden kurum müdürünün onayı gerekir.)

7.Kararların Takibi.

Kurul Başkanı yıl boyunca alınan kararların takibini yapar. Kararların gerçekleşme durumunu sisteme işler. Gerçekleşmeyen kararlar bu şekilde bir üst kademeye bildirilir.

Kurumda Yöneticiyim

Kurum yöneticisi iseniz sisteme kişisel mebbis kullanıcınız ile bir kez giriş yaptıktan sonra İlçe Sistem Yöneticisi ile iletişime geçerek kurumda yetkilendirilmenizi sağlayınız.

*Sms ve eposta bilgilendirme işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için Mebbis sistemindeki iletişim bilgilerinizin güncel olmasına dikkat edin.

Yöneticilerin sistemdeki ekranlarda yapacağı işlemler şunlardır.

Eğitim Kurumu Zümre Başkanları

Kurumunuzdaki zümre başkanlarını tanımlamanızı sağlar. ( Herhangi bir kurulun başkanlığını yapacak olan kurum idarecilerinin kendilerini zümre başkanları arasına eklemiş olmalısı gerkemektedir.)

Kurul Tanımlama

Bu ekranda kurumunuzda yapılması gereken kurulları tanımlayabilirsiniz. (Aynı işlem yetkilendirdiğiniz zümre başkanları tarafından da yapılabilir.)

Kurullar Bilgi Değişiklikleri

Eğer tanımlı bir kurula ait kararlar henüz girilmemişse, toplantı tarihi ve yeri, kurul başkanı, gündem maddeleri veya katılımcılar bilgilerinde değişiklik yapılabilir. “Kurul/zümrede belirtilen değişiklikler yapıldığında katılımcılara SMS gönderilmesini istiyorum.” seçeneği ile bilgilendirme yapılabilir.

Kurul Toplantı Bilgilendirme

Bir kurula katılımcı olarak davet edildiyseniz ilgili kurul/zümreyi görüp incelediğiniz ve sayfada yer alan KATILIM DURUMUNUzu beyan ettiğiniz bölümdür.

Bir kurul başkanı iseniz toplantı esnasında gündem maddeleri hakkında alınan kararları bu sayfadan girersiniz.

Başkan tarafından kararları girilen ve fiilen sona eren toplantının tüm katılımcılar tarafından yine aynı sayfada yer alan ONAYLAMA kısmından onay işlemlerinin yapılması gereklidir.

Başkan iseniz tüm katılımcıları onay işlemlerini tamamlamasının ardından yine aynı sayfada yer alan ONAYLAMA bölümünden "Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir" seçeneğini işaretleyerek toplantıyı sona erdirmelisiniz.

Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama

Kurumunuzda düzenlenen kurullardan “kurum müdürünün onayı sonrası yürürlüğe girer” hükmü taşıyanların kurum onayını yapabilirsiniz. Yönetmelik gereği okulda düzenlenen kurullar okul müdürünün onayı sonrası yürürlüğe girer. Öğretmenler Kurulu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu başkanı okul müdürü olduğu için o kurulu onaylaması ile otomatik yürürlüğe girecektir. Diğer kurullarda ise başkan Öğretmen, Müdür Yardımcısı olduğundan uygulamaya alınabilmesi için kurum müdürlüğünce onaylanması gerekecektir. Bu ekranda okul müdürü ekrana gelen kurulları inceledikten sonra onaylayabilir, iade edebilir, ya da silebilir.

Kararlar ve Sonuçları

Yöneticilerin ve kurul başkanlarının daha önceden oluşturulmuş ve okul yönetimince de onaylanmış olan kurullara ait kararların sonuçlarını girebilecekleri bir bölümdür. Tamamlanmış olan toplantılardan ilgili kurul seçilerek, kurula ait gündem maddeleri ve kararlar listelenmekte ve ilgili kayıtla ilgili sonuç bilgi girişi yapılabilmektedir.

Gündem maddelerinden Açılış, Dilek Temenniler, Kapanış gibi maddeler hemen toplantı bitiminde sonuçlandırılır. Ancak alınan kararın niteliğine göre, zaman içersinde takibi yapılması gereken kararları, süreç içersinde kurulun diğer üyelerinin de görüşlerini alarak sisteme işlemeniz gerekir.

Alınan kararların süreç içersinde sonuçlanmayanlar OLUMSUZ sonuçlandı olarak işaretlenir. Bu şekilde ilgili gündem maddesinin İlçe/İl/Bakanlık düzeyinde takip edilmesi sağlanmış olur.

Yıllık Plan Onaylama

Öğretmenlerce hazırlanmış olan yıllık planların müdürlük onayını yaptığınız sayfadır. Bu ekranda henüz planını onaylamamış olan öğretmenlere SMS gönderebilirsiniz. Planların Öğrencilere Dağıtımı Eokul sisteminde tanımlı sınıf listelerine hazırlanmış olan planları dağıtabileceğiniz bölümdür.

Kurumda Öğretmenim

Kurumda öğretmen iseniz sisteme kişisel mebbis kullanıcınız ile bir kez giriş yapın. Eğer zümre/kurul başkanlığı göreviniz var ise yöneticiniz sizi sistemde yetkilendirecektir.

Sms ve eposta bilgilendirme işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için Mebbis sistemindeki iletişim bilgilerinizin güncel olmasına dikkat edin.

Öğretmenlerin sistemde yapacağı işlemler şunlardır.

Kurul Tanımlama

Kurumda zümre/kurul başkanlığı göreviniz varsa ve yöneticiniz tarafından yetkilendirildiyseniz bu ekranda kurumunuzda yapılması gereken kurulları tanımlayabilirsiniz.

Kurullar Bilgi Değişiklikleri

Kurul Tanımlamaya yetkili iseniz tanımlı bir kurula ait kararlar henüz girilmemişse, toplantı tarihi ve yeri, kurul başkanı, gündem maddeleri veya katılımcılar bilgilerinde değişiklik yapılabilir. “Kurul/zümrede belirtilen değişiklikler yapıldığında katılımcılara SMS gönderilmesini istiyorum.” seçeneği ile bilgilendirme yapılabilir

Kurul Toplantı Bilgilendirme

Bir kurula katılımcı olarak davet edildiyseniz ilgili kurul/zümreyi görüp incelediğiniz ve sayfada yer alan KATILIM DURUMUNUzu beyan ettiğiniz bölümdür.

Bir kurul başkanı iseniz toplantı esnasında gündem maddeleri hakkında alınan kararları bu sayfadan girersiniz.

Başkan tarafından kararları girilen ve fiilen sona eren toplantının tüm katılımcılar tarafından yine aynı sayfada yer alan ONAYLAMA kısmından onay işlemlerinin yapılması gereklidir.

Başkan iseniz tüm katılımcıları onay işlemlerini tamamlamasının ardından yine aynı sayfada yer alan ONAYLAMA bölümünden Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” seçeneğini işaretleyerek toplantıyı sona erdirmelisiniz.

Kararlar ve Sonuçları

Kurul başkanı iseniz daha önceden oluşturulmuş ve okul yönetimince de onaylanmış olan kurullara ait kararların sonuçlarını girebilecekleri bir bölümdür.

Tamamlanmış olan toplantılardan ilgili kurul seçilerek, kurula ait gündem maddeleri ve kararlar listelenmekte ve ilgili kayıtla ilgili sonuç bilgi girişi yapılabilmektedir.

Gündem maddelerinde Açılış, Dilek Temenniler, Kapanış gibi maddeler hemen toplantı bitiminde sonuçlandırılır. Ancak alınan kararın niteliğine göre, zaman içersinde takibi yapılması gereken kararları, süreç içersinde kurulun diğer üyelerinin de görüşlerini alarak sisteme işlemeniz gerekir.

Alınan kararların süreç içersinde sonuçlanmayanlar OLUMSUZ sonuçlandı olarak işaretlenir. Bu şekilde ilgili gündem maddesinin İlçe/İl/Bakanlık düzeyinde takip edilmesi sağlanmış olur.

Yıllık Plan Hazırlama

Zümre kurulunu tamamlamış öğretmenler bu sayfadan yıllık planlarını planlar iş takvimine göre haftalık olarak ekran yönergelerine göre hazırlayabilirler.

Bu ekranda öncelikle “İş Takvimi” seçilir. Daha sonra “Haftalar” bölümünden o yıla ait ilk hafta seçilir. Hafta seçildikten sonra “Sınıflar” bölümünden sınıf, “Dersler” bölümünden ders seçilir.

“Planın Durumu” bölümünden zümre olarak yapılacaksa “Planı zümre olarak yapmak istiyorum.” seçeneği, bireysel yapılacaksa “Planı bireysel yapmak istiyorum.” seçeneği işaretlenir. Bundan sonra plan üzerinde işlem yapabilmek için “İşi kilitlemek istiyorum.” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

“Planı zümre olarak yapmak istiyorum.” seçeneği işaretlenerek yapılmış yıllık planlarda zümre adına bir kişi tarafından plan yapılsa bile diğer tüm katılımcılar tarafından görülebilir ve değiştirilebilir. Zümre olarak yapılmış yıllık planlarda ise her katılımcı ayrı ayrı sisteme girerek planı onaylaması gerekir. Planı herhangi bir kişi onayladıktan sonra üzerinde değişiklik yapılamaz. “Planı bireysel yapmak istiyorum.” seçeneği işaretlenerek yapılan bireysel planların sadece o planı yapan kişi tarafından onaylanması yeterlidir.

Zümre/Kurul Başkanıyım

Zümre/Kurul başkanı iseniz;

1. Kurul tanımlamak (En az 5 gün önceden Gündem maddeleri, Tarih/saati, Katılımcıları Belirlemek)
2. Kararlar girilinceye kadar "Kurullar Bilgi Değişikliği" ekranından güncellemeleri yapmak
3. Toplantı esnasında "Kurul Toplantı Bilgilendirme" ekranından kararları girmek
4. Kararlarını girdiğiniz toplantının, katılımcılarca "Kurul Toplantı Bilgilendirme" ekranı ONAYLAMA bölümünden ONAY vermelerini sağlamak
5. Tüm katılımcılarca onaylanan kurulun"Kurul Toplantı Bilgilendirme" ekranından "Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir" seçeneğiyle kapatılmasını sağlamak.
6. Kapatılan kurullarda alınan kararların takibini "KARARLAR ve SONUÇLARI" ekranından sağlamak
7. Var ise Kurum Müdürü onayını da yaptırdıktan sonra RAPORLARdan ilgili kurulu yazdırarak ıslak imzalarının atılmasını sağlamak

sorumluluğunuzdadır.

Zümre/Kurul Katılımcısıyım

Zümre/Kurul katılımcısı iseniz;

1. Davet edildiğiniz bir kurula "Kurul Toplantı Bilgilendirme" ekranından gündem maddelerini incelemek ve KATILIM DURUMUNUZU beyan etmek
2. Bildirilen gün ve saatte toplantıya katılmak (katılamama durumunda ilgili belgeleri başkana ulaştırmak)
3. Toplantı esnasında başkan tarafından kararlarını girilen toplantıya "Kurul Toplantı Bilgilendirme" ekranı ONAYLAMA bölümünden ONAY işlemini yapmak
4. Var ise Kurum Müdürü onayını da yaptırılan ve RAPORLARdan çıktısı alınan ilgili kurulu imzalamak
5. Süreç içersinde alınan kararların sonuçları hakkında başkana bilgi vermek

sorumluluğunuzdadır.

İlçe Sistem Sorumlusuyum

İlçe Sistem sorumlusu iseniz sisteme bir kez giriş yapınız ve İl Sistem Sorumlusunun sizi yetkilendirmesini sağlayınız.

İlçe Sistem Yöneticilerinin yapacağı işlemler şunlardır.

 İlçe M.E.M. Zümre Başkanları

Bu ekranda ilçenizdeki Zümre Başkanlarını sisteme tanımlayabilirsiniz. Kişilerin bir kez sisteme giriş yapmış olmaları gerekmektedir. (Herhangi bir kurulun Başkanlığı yapacak olan İlçe Yöneticinizi de İlçe MEM Zümre Başkanları arasına eklemelisiniz.)

Eğitim Kurumu Yetkilendirme

Bu ekranda ilçenizdeki kurum idarecilerini sisteme tanımlayabilirsiniz. Kişilerin bir kez sisteme giriş yapmış olmaları gerekmektedir.

 

İlçede Yöneticiyim

İlçede Yönetici iseniz sisteme bir kez giriş yapınız ve İl Sistem Sorumlusunun sizi yetkilendirmesini sağlayınız.

İlçe Yöneticilerinin yapacağı işlemler şunlardır.

 İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar

“İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Kurumları kurulları/zümreleri ve sonuçları ile ilgili işlem yapmak istiyorum.” seçeneği ile ilgili kurullara ait raporlara ulaşılabilir.

Ayrıca bu ekranda İlçe kurulu/zümresi oluşturmak veya düzenlemek istiyorum seçeneği ile ilgili kurulu oluşturabilir, gündem maddelerini belirleyebilir, katılımcıları ekleyebilirsiniz. İşlemler tamamlandığında Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum diyerek katılımcılara sms/eposta bilgilendirmesi gitmesini sağlayabilirsiniz.

Kurul Toplantı Bilgilendirme

Bir kurula katılımcı olarak davet edildiyseniz ilgili kurul/zümreyi görüp incelediğiniz ve sayfada yer alan KATILIM DURUMUNUzu beyan ettiğiniz bölümdür.

Bir kurul başkanı iseniz toplantı esnasında gündem maddeleri hakkında alınan kararları bu sayfadan girersiniz.

Başkan tarafından kararları girilen ve fiilen sona eren toplantının tüm katılımcılar tarafından yine aynı sayfada yer alan ONAYLAMA kısmından onay işlemlerinin yapılması gereklidir.

(İzinli/raporlu veya resmî görevli olduğunu sisteme işleyenler sorumlu ilçe şube müdürüne iletilecek, Sorumlu ilçe şube müdürü ilçe mem zümre onaylama ekranında izinli/raporlu veya resmî görevli olduğunu sisteme işleyenlerin yerine onay verecektir.)

Başkan iseniz tüm katılımcıları onay işlemlerini tamamlamasının ardından yine aynı sayfada yer alan ONAYLAMA bölümünden Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” seçeneğini işaretleyerek toplantıyı sona erdirmelisiniz.

Kararlar ve Sonuçları

Kurul başkanı iseniz daha önceden oluşturulmuş ve ilçe yönetimince de onaylanmış olan kurullara ait kararların sonuçlarını girebilecekleri bir bölümdür.

Tamamlanmış olan toplantılardan ilgili kurul seçilerek, kurula ait gündem maddeleri ve kararlar listelenmekte ve ilgili kayıtla ilgili sonuç bilgi girişi yapılabilmektedir.

Gündem maddelerinde Açılış, Dilek Temenniler, Kapanış gibi maddeler hemen toplantı bitiminde sonuçlandırılır. Ancak alınan kararın niteliğine göre, zaman içersinde takibi yapılması gereken kararları, süreç içersinde kurulun diğer üyelerinin de görüşlerini alarak sisteme işlemeniz gerekir.

Alınan kararların süreç içersinde sonuçlanmayanlar OLUMSUZ sonuçlandı olarak işaretlenir. Bu şekilde ilgili gündem maddesinin İlçe/İl/Bakanlık düzeyinde takip edilmesi sağlanmış olur.

Kurul Tanımlamayı Nasıl Yaparım

İlçe MEMler için kurul tanımlamaları

1. İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar ekranına gidin
2. İlçe kurulu/zümresi oluşturmak veya düzenlemek istiyorum seçeneğini tıklayın
3. İlgili kurul/zümreyi seçerek alt alanları doldurun.
4. İşlem tamamlandığında Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum seçeneği işaretleyin.